Realizované projekty

Komunitní setkávání v Benátkách nad Jizerou, podpořeno Nadačním fondem Škoda auto

Částka finanční podpory: 62 310 Kč

Realizace projektu nám pomohla naplnit vize a cíle, které má naše společnost již od svého založení. Mezigenerační kontakt napříč komunitou a osobní setkávání dárců s potřebnými patřilo dlouhodobě mezi naše priority, chyběl nám však vhodný prostor v dolní části města Benátky nad Jizerou, který se nám s pomocí Nadace Škoda auto a Města Benátky nad Jizerou podařilo zprovoznit. Začátkem března 2023 jsme tak mohli otevřít nové centrum pomoci. Díky tomuto prostoru, blíže potřebným, jsme tak mohli provozovat mezinárodní klub společenských her, realizovat výuku ČJ I AJ a umožnit četná neformální bezplatná setkávání napříč komunitou. Díky podpoře Nadace Škoda auto jsme také mohli plnohodnotně využívat farní komunitní společenský sál a přilehlou zahradu, kde se konaly větší akce a setkávání.

Přínosem projektu bylo zajištění prostoru pro komunitní setkávání a jeho vybavení. Prostor slouží k zprostředkování a předávání všestranné vzájemné komunitní pomoci. Díky Vašemu nadačnímu příspěvku jsme si mohli pronajmout a částečně zařídit potřebné prostory v Benátkách nad Jizerou, tyto prostory nám pronajmulo město Benátky nad Jizerou. Zároveň jsme mohli využívat prostory zahradu místní a Římskokatolické farnosti. V pronajatých prostorech probíhají komunitní setkávání, mezigenerační mezinárodní klub her a výuka angličtiny a češtiny, kterou za přispění společnosti Accenture pro potřebné zdarma provozujeme. V prostorech také dochází sdílení přebytků s potřebnými napříč komunitou, několikrát do měsíce nabízíme přebytky místních zejména členům ukrajinské komunity, která před válkou našla útočiště v našem městě.

Mezinárodní integrační klub her pro všechny generace

Období realizace: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023¨

Přidělená částka od Nadačního fondu Škoda auto: 90 300 Kč

V rámci tohoto projektu jsme více strukturovali a zprofesionalizovali naši pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel, zejména válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří našli azyl v našem městě. Prakticky od začátku migrační vlny těmto osobám pomáháme, organizujeme pro ně sbírky potřebných věcí i financí, podporujeme je v začleňování do místní komunity (neformální setkání) a zprostředkováváme jim kontakt s místní komunitou – společné herní odpoledne pro děti z místní i nově příchozí znevýhodněné komunity, díky podpoře Nadace Škoda auto jsme mohli tuto pomoc ještě více rozvinout. Projekt nám pomohl vyřešit akutně vzniklou potřebu postarat se o válečné uprchlíky v místní komunitě. Mimo standardní rámec pomoci jsme díky realizaci projektu byli schopni nabídnout vyslechnutí, mapování potřeb, hledání řešení a přijetí potřebných do místní komunity. Projekt se byl dle plánu zaměřen především na posílení integračních mechanismů. Cílem projektu bylo pomoci ukrajinským uprchlíkům s integrací do místní komunity, tak, aby z jejich úspěšného začlenění se profitovali oni i místní komunita. Nově příchozím jsme nabídli nejen startovací balíčky (hygiena, základní potraviny), ale například integrační aktivity napříč všemi věkovými skupinami, zapojily se osoby ve věku od dvou do 88 let. Díky projektu jsme také mohli rozšířit aktivity mezigeneračního klubu her, 1x týdně docházelo k setkání místní a ukrajinské komunity při neformálním herním setkání. V rámci setkávání jsme také doučovali český jazyk, a nabízeli jsme pomoc s hledáním práce a dalších dostupných zdrojů. Přínosem projektu se stalo začlenění válečných uprchlíků do místního prostředí, oni i jejich děti tak mohou žít po dobu pobytu v ČR plnohodnotnější život, cítí se zde více přijati a jejich trauma z válečného konfliktu v jejich zemi se nadále neprohlubuje. Pro místní se stalo přínosem obohacení o prvky ukrajinské kultury – uskutečnili jsme například "Den ukrajinské kuchyně" či soutěž o nejlepší moučník. Projekt proběhl v obrysech, v jakých byl naplánován. Mimo Nadaci Škoda auto nás v jeho realizaci podpořily i jiné subjekty, například také město Benátky nad Jizerou, Nadace Tesco, Výbor Dobré Vůle Olgy Havlové či společnost Accenture Central Europe B.V.

Samoživitelé 2022

Období realizace: září 2022 – červen 2023

Přidělená částka od Nadace Jistota Komerční banky: 70 000 Kč

Díky podpoře Nadace Jistota jsme mohli úspěšně realizovat projekt "Pomoc rodině po úmrtí mladé maminky". Jednalo se o pomoc jedné konkrétní rodině – tátovi Petrovi s malým synem Adámkem, kteří se ne vlastní vinou přechodně ocitli v tíživé ekonomické situaci. Chlapečkovi bylo na počátku realizace projektu 24 měsíců, od září 2023 tatínek již plánuje úplný návrat do práce a umístění Adámka do mateřské školky, kam je již zapsán. Projekt pomohl rodině zvládnout rok s omezenými příjmy, utáhnout nájemné a pořídit malému vhodné vybavení a kvalitní stravu, což bylo v dané době nad finanční možnosti této rodiny. Cílem projektu byla pomoc konkrétní rodině pomoci s překonáním náročného období po ztrátě maminky, nezištná pomoc při zajištění základních životních potřeb a umožnit malému synkovi vyrůstat s tátou v bezpečí domova a mít podobné vybavení a možnosti jako jeho vrstevníci. Cíle projektu se povedlo beze zbytku naplnit, díky grantovému příspěvku jsme rodině pořídili kuchyňský sporák, kvalitní dětskou autosedačku, zásoby potravin a drogerie i obuv pro malého Adámka, velkou pomocí pro rodinu také byla půlroční úhrada nájemného.

Projekt byl velkým přínosem nejen pro samotnou podpořenou rodinu, ale pro tým naší neziskové organizace, jejíž členové jej realizovali dobrovolnicky ve svém volném čase. Byla to pro nás všechny nová zkušenost a těší nás, že díky Nadaci Jistota jsme v ní mohli obstát a obstáli jsme. 

Mezinárodní integrační klub her pro všechny generace

Období realizace: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023¨

Přidělená částka od Nadačního fondu Škoda auto: 90 300 Kč

V rámci tohoto projektu jsme více strukturovali a zprofesionalizovali naši pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel, zejména válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří našli azyl v našem městě. Prakticky od začátku migrační vlny těmto osobám pomáháme, organizujeme pro ně sbírky potřebných věcí i financí, podporujeme je v začleňování do místní komunity (neformální setkání) a zprostředkováváme jim kontakt s místní komunitou – společné herní odpoledne pro děti z místní i nově příchozí znevýhodněné komunity, díky podpoře Nadace Škoda auto jsme mohli tuto pomoc ještě více rozvinout. Projekt nám pomohl vyřešit akutně vzniklou potřebu postarat se o válečné uprchlíky v místní komunitě. Mimo standardní rámec pomoci jsme díky realizaci projektu byli schopni nabídnout vyslechnutí, mapování potřeb, hledání řešení a přijetí potřebných do místní komunity. Projekt se byl dle plánu zaměřen především na posílení integračních mechanismů. Cílem projektu bylo pomoci ukrajinským uprchlíkům s integrací do místní komunity, tak, aby z jejich úspěšného začlenění se profitovali oni i místní komunita. Nově příchozím jsme nabídli nejen startovací balíčky (hygiena, základní potraviny), ale například integrační aktivity napříč všemi věkovými skupinami, zapojily se osoby ve věku od dvou do 88 let. Díky projektu jsme také mohli rozšířit aktivity mezigeneračního klubu her, 1x týdně docházelo k setkání místní a ukrajinské komunity při neformálním herním setkání. V rámci setkávání jsme také doučovali český jazyk, a nabízeli jsme pomoc s hledáním práce a dalších dostupných zdrojů. Přínosem projektu se stalo začlenění válečných uprchlíků do místního prostředí, oni i jejich děti tak mohou žít po dobu pobytu v ČR plnohodnotnější život, cítí se zde více přijati a jejich trauma z válečného konfliktu v jejich zemi se nadále neprohlubuje. Pro místní se stalo přínosem obohacení o prvky ukrajinské kultury – uskutečnili jsme například "Den ukrajinské kuchyně" či soutěž o nejlepší moučník. Projekt proběhl v obrysech, v jakých byl naplánován. Mimo Nadaci Škoda auto nás v jeho realizaci podpořily i jiné subjekty, například také město Benátky nad Jizerou, Nadace Tesco, Výbor Dobré Vůle Olgy Havlové či společnost Accenture Central Europe B.V.

Realizace projektu byla pro naši mladou neziskovou organizaci obrovskou zkušeností i přínosem. Jednalo se o největší projekt, který jsme dosud realizovali. Potřebných z ukrajinské komunity bylo v našem městě více než tři stovky, zejména v počátečním období realizace projektu byli někteří z nich úplně bezprizorní. Bylo potřeba se o ně komplexně postarat, sáhli jsme si v tu dobu doslova na dno svých sil. Sháněli jsme pro ně základní věci denní potřeby od potravin a hygieny přes lednice, pračky, nábytek až po hračky a oblečení pro děti, potřeby pro kojence a batolata a v neposlední řadě bydlení a práci. Díky podpoře Nadace Škoda auto jsme mohli kvalitně dovybavit půjčovnu her a pořídit například ozvučovací zařízení pro větší akce, které se velmi osvědčilo. Také kino pro děti s dataprojektorem pořízeným v rámci projektu mělo velký úspěch. Díky projektu jsme se naučili zaměstnávat a vést projektové specialisty, posunuli jsme se i v legislativních činnostech, neboť jsme museli zvládnout složitější administrativu při zaměstnávání ukrajinských maminek v rámci letního klubu, vše jsme ale společnými silami zvládli. Do budoucna si neseme ponaučení, že realizace větších projektů nejde zvládnout jen v rámci dobrovolnické činnosti, ale jsou potřeba lidé, kteří se projektu věnují naplno.

Projekt prakticky pokračuje dál, povedlo se nám získat podporu od dalších donátorů a s výhodou pro potřebné i nadále využíváme vybavení, které jsme díky podpoře NFŠA mohli pořídit. Díky realizaci projektu jsme také získali masivní podporu od místní komunity, která naši činnost podpořila věcnými i finančními dary. Nadále díky tomu pokračujeme v realizaci pravidelných i příležitostných aktivit pro všechny generace. Každý týden i nadále tak probíhá mezigenerační klub her, na léto pak plánujeme několik akcí pro celou komunitu, zejména v přírodě.

 Propojme generace – pro kvalitnější a radostnější život

Období realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Přidělená částka ze Středočeského humanitárního fondu: 200 000 Kč

V rámci realizace projektu se uskutečnila setkávání Mezigeneračního klubu her s cílem oživit a zaznamenat vzpomínky osamocených seniorů a pomoci jim obnovit vztahy s rodným místem a ztracenými kontakty z mládí. Vyšli jsme vstříc přání osamělých seniorů, a s pomocí žáků 2. stupně ZŠ a studentů středních škol (dobrovolníků) umožnili setkání s rodným místem, domem, příbuznými a kamarády, se kterými se dlouho neviděli. Oživili se jejich vzpomínky a umožnit jim kontakt s rodným místem a zážitky z mládí, byť v některých případech třeba jen v obrazech.

Za pomoci mladých dobrovolníků, fotoaparátu a internetu si senioři vytvořili portfolio vzpomínek a nakonec se uskutečnili přednášky o rodném místě a svých vzpomínkách. Z těchto vzpomínek vznikla krásná publikace. Vše se událo díky skvělé spolupráce s Městským centrem komplexní péče v Benátkách nad Jizerou.

Díky okamžitým reakcím klientů a dobrovolníků v průběhu výletů samotných, nebo při různých setkáních bylo vidět jak si to všichni užili. Nezapomenutelné zážitky, které obohatily všechny zúčastněné, radost klientů nad tím, že se měli možnost podívat po desítkách let na místa svého dětství, mládí nebo tam, kde absolvovali vojenskou službu, jsou oceněním smysluplné akce, která se podařila zrealizovat. Mohli jsme být svědky předávání zkušeností a znalostí napříč generacemi, poutavá vyprávění a vzpomínky, společné zážitky bouraly věkové rozdíly. Mělo to smysl😊

Celkem jsem se podívali do Klatov, Písku, Aše, Kolína, ZOO Chleb ale i do Rejšic na Mladoboleslavsku.  V publikaci viz níže si toto vše můžete prohlédnout.


Grantový program: 10. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti

Název projektu: Nenechme chudé děti bez pomoci! (z důvodu pandemie smluvně změněno na volné použití peněžních prostředků k podpoře činnosti Příjemce)

Realizace projektu: 1. 3. 2022 - 30. 9. 2022

Přidělená částka: 30 000 Kč

Realizace/přínos projektu:

Cílem projektu bylo umožnit znevýhodněným a osamoceným dětem a seniorům zdarma účast na setkáních mezigeneračního Klubu společenských her, kde se potěší, občerství a odnesou si malou praktickou pozornost. Společenské hry se ukázaly jako ideální vzdělávací a komunikační prostředek. Projekt v dětech také pomohl posílit důležité vlastnosti ovládat sám sebe, překonávat nepříjemné pocity při porážce, či tlumit v sobě radost z vítězství, hrou se účastníci učili disciplíně, dodržování pravidel, umění prohrávat a dohrát až do konce. Díky realizaci projektu se mimořádným způsobem stmelila místní komunita, včetně dětí ze znevýhodněných rodin, které získali nové přátele napříč věkovým spektrem. To považujeme za největší přínos projektu.

Projekt byl zacílen zejména na děti z rodin, které jsou tvrdě zasaženi chudobou a ohroženy sociálním vyloučením. V našem okolí žije početná komunita menšin, přistěhovalců, osamocených i sociálně slabších dětí i seniorů, všechny tyto skupiny spoluobčanů jsme s nabídkou účasti na projektu aktivně oslovili. Cílili jsme tedy zejména na problém se sociálním začleňováním, chudobou a nedostatečnými kompetencemi potřebných. V rámci realizace projektu bylo v období od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2022 uskutečněno 7 setkání Mezigeneračního klubu společenských her. Tato setkání budou probíhala dle plánu 1 x měsíčně a byla zaměřena na posílení komunitních vztahů, mezigenerační spolupráci a pomoc znevýhodněným a osamoceným dětem a seniorům se zapojením do místní komunity. Soustředili jsme se i na pomoc s posílením sebeuvědomění a kompetencí účastníků setkání. Rozšířili jsme portfolia her, což nám umožnilo zapojení více účastníků v dané chvíli. Za dobu trvání projektu se jej zúčastnilo cca 50 dětí a zhruba třicítka seniorů.

V rámci realizace projektu bylo v období od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2022 uskutečněno 7 setkání Mezigeneračního klubu společenských her. V souladu se Smlouvou jsme nadační příspěvek použili na:

  • Nájemné za klubovnu deskových her se zázemím (společenský sál s kuchyňkou a sociálním zázemím, zahrada - nájemné proti nájemní smlouvě na rok 2022)
  • Pořízení nových společenských her do půjčovny a Klubu společenských her - zejména hry vhodné k mezigeneračnímu propojení a hry edukační rozvíjející kompetence , vyjadřovací schopnosti, trpělivost
  • Pohoštění na mezigenerační setkání Klubu společenských her a drobné ceny pro účastníky soutěžních klání (čaj, káva, sušenky, pečivo, diplomy, drobné motivační praktické ceny pro vítěze a účastníky)


Grantový program: net4gas

Název projektu: Rozhýbejme v Benátkách všechny generace

Realizace projektu: 15. 11. 2021 - 31. 12. 2021

Náklady projektu/přidělený grant: 30 000 Kč

Popis projektu: Díky štědrému nadačnímu příspěvku od společnosti NET4GAS, s.r.o. jsme mohli pokračovat v celoročním projektu "Rozhýbejme v Benátkách všechny generace". Nadační příspěvek podpořil, v souladu se žádostí, činnost Mezigeneračního klubu deskových her a významně pomohl posílit vztahy uvnitř místní komunity. Činnost jsme přizpůsobili i přechodným přísným protiepidemickým opatřením, kdy vydesinfikované deskové hry s úspěchem půjčujeme rodinám i seniorům. Setkání Klubu byla hojně navštěvována zástupci všech generací a profitovali z nich všichni zúčastnění. Velkou motivací pro účast, zejména dětí, byly soutěžní klání, kdy jsme vítěze, díky nadačnímu příspěvku, mohli odměnit drobnými pozornostmi a medailemi. Realizací projektu umožnila Mezigeneračnímu klubu her další úspěšné pokračování v činnosti, do jeho aktivit se zapojili i další zájemci a docílili jsme větší propagace hlavní činnosti naší organizace, která je zaměřena na praktickou pomoc potřebným. Rozšířením portfolia her, se kterými Klub disponuje, jsme při pořádání soutěžních klání mohli rozšířit počet stanovišť a umožnit tak více zájemcům zapojit se v daném okamžiku do hry.  12. prosince jsme tak, díky nadačnímu příspěvku od společnosti NET4GAS, s.r.o. , mohli zajistit občerstvení a poklad pro děti v rámci křtu nové odpočinkové zóny ve farním lese, na Štědrý den jsme poskytli teplý čaj z nové 20 l el. várnice a perníky návštěvníkům vánočního setkání u Betléma v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Organizace Můžeme pomoci se také již tradičně zpříjemnila vánoční svátky osamělým Městského centra komplexní péče, tentokrát medovými perníčky a barevným přáním pro každého. Díky společnosti NET4GAS se rozšířilo portfolio našich her - rozrostlo se například o hry CORNHOLE LIMITED, či velké dřevěné pexeso, domino, šípy s lukem, tabuli na kreslení či velké Člověče nezlob se ... Většina her ihned putovala k bezplatnému zapůjčení seniorům, pro které jsou určeny zejména. Fotografie z akcí přikládáme. Děkujeme za podporu! 


Grantový program: ŠKOFIT ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA

Název projektu: Rozhýbejme v Benátkách všechny generace!

Realizace projektu: 1.3. 2021 - 31. 10. 2021

Přidělená částka: 30 000 Kč

Realizace/přínos projektu: Hlavním cílem projektu, který se beze zbytku povedlo naplnit, bylo uspořádat několik sportovně/společenských akcí a na nich jedinečným způsobem propojit generace v benátecké komunitě prostřednictvím pohybu a aktivního smysluplného trávení volného času. Vedlejšími cíli projektu pak bylo navázání mezigeneračních vztahů a posílení komunitního života, což se také povedlo a máme z toho mimořádnou radost.

Aktivity, které jsme v rámci realizace projektu uskutečnili:

8. 4. 2021 Zelený čtvrtek byl pro klienty v Městském centru komplexní péče ve znamení příjemného posezení a obdarování. Milým a velmi oceňovaným překvapením, které udělalo klientům velkou radost, byly krásně propečené čerstvé mazance, doplněné velikonočním přáníčkem jménem organizace MP-J.F.2020. Klienti viditelně pookřáli, po dlouhé době se sešli, popovídali si, zahráli si pár her a strávili hezké odpoledne venku za příjemného počasí.

15. 6. 2021 nám bylo ctí zúčastnit se akce "Sportovní odpoledne" v benáteckém Městském centru komplexní péče. Seniorům jsme na tuto krásnou akci zajistili ovoce, pokřtili jsme zde a slavnostně uvedli do provozu nový pingpongový stůl a ruské kuželky. Toto vybavení rozšířilo pestrou paletu společenských her, se kterými disponujeme, a mělo by i nadále sloužit především k mezigeneračním aktivitám.

26. 6. 2021 nám bylo radostí a potěšením spolupořádat mezigenerační setkání na konci školního roku. Zástupci všech generací si mohli zahrát ping-pong, kuželky, badminton či některou z pestré palety stolních her MP. Přítomné děti dostaly od organizace MP dárkové balíčky s přáním krásně prožitých prázdnin.

11. 9. 2021 jsme zorganizovali dětské soutěžní sportovní odpoledne. Hrál se stolní tenis, Hurá zmrzlina, Goblíci jedlíci, badbinton, střelba vzduchovkou na terč... Účastníky sportovního odpoledne čekala odměna v podobě dárkového balíčku, akce se vydařila a nesla se v příjemném přátelském duchu.

19. 9. 2021 nám bylo ctí spolupořádat třetí ročník akce "(Nejen) běh pro varhany 2021", kde se soutěžilo se ve třech základních disciplínách: Běh 1 km, běh 3 km a jízda na kole 10 km. Akce se zúčastnilo se na čtyři desítky soutěžících. Mimo základní disciplíny (běh či chůze) měli účastníci možnost získat body také v disciplínách doprovodných, které tvořily stolní tenis a ruské kuželky. Vše tak bylo napínavé až do poslední chvíle. Akce měla velký úspěch a mimořádným způsobem propojila místní komunitu.

17. 10. 2021 jsme v odpoledních hodinách mohli uspořádat další herní (výherní) mezigenerační setkání. Díky masivní vlně podzimních viróz a karantén se na poslední chvíli spousta zájemců musela omluvit2, akce se tedy konala v komorním, ale příjemném duchu. Hrály se šachy, karty, kris-kros, badminton, stolní tenis, střílelo se ze vzduchovky, děti i senioři se zapojili do oblíbené hry "Babičko, dědečku, vyprávěj!".... Užili jsme si společně příjemné odpoledne a vítězové v kategorii mládeže i seniorů se dočkali krásných medailí a hodnotných cen. 


Grantový program: 8. kolo grantového programu "Vy rozhodujete - my pomáháme", Nadace Tesco

Název projektu: Nenechme chudé děti bez pomoci! (z důvodu pandemie smluvně změněno na volné použití peněžních prostředků k podpoře činnosti Příjemce)

Realizace projektu: 1. 3. 2021 - 31. 8. 2021

Přidělená částka: 20 000 Kč

Realizace/přínos projektu: Nadační příspěvek použila organizace v plné výši souladu se Smlouvou k podpoře činnosti organizace. Přínosem projektu byla zejména podpora seniorů izolovaných v důsledku pandemie, pak také podpora mezigeneračních setkávání Klubu her, do kterého byl z nadačního příspěvku pořízen kvalitní stolní tenis, jež se těší velké oblibě u dětí, mládeže i seniorů. Zásadním přínosem realizace projektu bylo posílení mezigeneračních vztahů uvnitř místní komunity a podpora sociálně slabších skupin dětí i seniorů, na něž jsme se též v rámci pořádání aktivit zaměřili.

Realizace projektu byla zaměřena zejména na cílovou skupinu dětí a seniorů. V rámci projektu byli podpořeni senioři izolovaní v důsledku protiepidemických opatření - 50 osob. Když to epidemiologická situace dovolila, podpořili jsme setkávání dětí a seniorů v rámci Klubu her, kde jsme celkově podpořili cca 30 dětí a stejný počet seniorů. Další aktivitou projektu bylo v rámci udržení místních tradic zajištění pohoštění - koláčů na tradiční benátecké poutě, kde bylo rozdáno na 200 koláčků a byly posíleny vazby v místní komunitě a připomenuty významné lidové tradice.

V rámci realizace projektu byly podpořeny/uspořádány tyto aktivity:

  • Velikonoční mazance pro izolované seniory v domově pro seniory
  • Velikonočních přání - povzbuzení pro izolované seniory v důsledku pandemie
  • Stolní tenis - pořízení oblíbené venkovní pro všechny generace
  • Občerstvení na mezigenerační setkání
  • Pouťové koláče k připomenutí a oživení místních lidových tradic
  • Občerstvení na Mezigenerační klub deskových her
  • Občerstvení na akci Odpoledne plné her

Grantový program: Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO II

Název projektu: Účinná, adresná a rychlá pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným v době pandemie

Realizace projektu: 7. 10. 2020 - 30. 4. 2021

Přidělená částka: 46 000 Kč

Realizace/přínos projektu: Cíle projektu se povedlo beze zbytku naplnit. Hlavním cílem bylo postarat se o potřebné z Benátek nad Jizerou a okolí, kteří se v důsledku protiepidemických opatření ocitli v samotě a izolaci a neměli zajištěny základní potřeby. Těmto osobám se díky realizaci projektu povedlo zajistit pravidelné nákupy, dovážku stravy, zprostředkování kontaktu s úřady a dalšími institucemi, v odůvodněných případech i materiální pomoc a v neposlední řadě jsme jim také v rámci projektu mohli pomoci se zprostředkováním společenského kontaktu a psychické podpory, kdy často šlo o telefonické rozhovory. V rámci realizace projektu byli podpořeni i ti, kteří o nemocné Covid-19 nepřetržitě pečují - jednalo se o personál přímé péče benáteckých sociálních zařízení. V rámci projektu byly pořízeny a distribuovány komponenty do balíčků materiální pomoci pro seniory a zdravotně znevýhodněné, kteří se ocitli v samotě, izolaci a bez možnosti si nakoupit. Dále byl také pořízen tablet, díky kterému jsme umožnili videohovory osamocených klientů s rodinami. Další položkou, kterou jsme díky Nadaci Škoda auto mohli financovat, byly pohonné hmoty pro rozvoz a distribuci materiální i nemateriální pomoci. Jednalo se zejména o každodenní nákupy klientům, dovoz obědů či odvoz klientů na úřady. S velkým ohlasem a vděkem se setkala podpora osob pečujících o nemocné onemocněním Covid-19 v Benátkách nad Jizerou v místních sociálních službách - Domov U Anežky a Městské centrum komplexní péče, pečující osoby byly nadšeny a povzbuzeny balíčky vitamínů, čajů, ovoce a nápojů. Děkujeme Nadaci Škoda auto, že nám pomáhá pomáhat!

Grantový program: Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

Název projektu: Komunita Benátecka společně proti Coronaviru

Doba realizace projektu: 30. 6. 2020 - 30. 11. 2020

Přidělená částka: 50 000 Kč

Realizace/přínos projektu: Nadační příspěvek byl v souladu s cíli projektu využit pro zachování dosavadní činnosti organizace, v době pandemie úzce související s opatřeními zmírňující dopad onemocnění Covid-19 a příslušných protiepidemických opatření na nejohroženější skupiny. Díky nadačnímu příspěvku jsme pravidelně mohli poskytovat praktickou pomoc těmto osobám pro zmírnění jejich izolace - konkrétně se jednalo o nákupy a distribuce potravinové a materiální pomoci, dovážku nákupů, léků a obědů, či pořízení mezigeneračních deskových her a pohoštění pro herní mezigenerační setkávání. Z nadačního příspěvku od Nadace Škoda auto byly také pořízeny dva tablety, jež jsou využívány našimi klienty k videohovorům s rodinami. Při výskytu onemocnění Covid-19 v pobytovém sociálním zařízení v našem městě jsme okamžitě poskytli účinnou pomoc seniorům i pečujícím v podobě vitamínových/potravinových/hygienických balíčků.

Grantový program: Nadace Karel Komárek Family Foundation, rychlé granty - Mimořádná grantová výzva pro NNO podporující seniory v době pandemie koronaviru

Název projektu: Praktická každodenní pomoc seniorům a dalším rizikovým osobám, které se v souvislosti s pandemií koronaviru ocitli v izolaci

Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 30. 12. 2020

Přidělená částka: 99 000 Kč

Realizace/přínos projektu: Nadační příspěkek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku č. GV/080/2020 - na nákup deskových stolních her do půjčovny deskových her určené prioritně pro izolované seniory, dále na nákup komponentů do balíčků pro potřebné osoby, které se ocitly v souvislostí s pandemií v sociální izolaci. Z příspěvku se také uhradily kancelářské potřeby určené zejména k informování občanů Benátecka o nabízené pomoci v souvislosti s realizací projektu a náklady na dohody oprovedení práce pro koordinátory a poskytovatele pomoci. Díky nadačnímu příspěvku se povedlo zajistit praktickou každodenní pomoc seniorům a dalším rizikovým osobám, které se v souvislosti s pandemií koronaviru ocitli v izolaci. Díky nadačnímu příspěvku jsme potřebným z těchto rizikových skupin zajistili zdarma dovoz obědů z místních restaurací, každodenní nákupy potravin a služby půjčovny deskových her. Tím se nám povedlo zmírnili jejich izolaci a mohli se alespoň touto formou zabavit a odreagovat. Díky nadačnímu příspěvku KKFF jsme také distribuovali sociálně slabým seniorům (nejen) potravinový balíček, obsahující kvalitní trvanlivé potraviny, vitamíny a bavlněnou roušku.