O nás


Jsme organizace založená za účelem

          
  • provozování sociálního poradenství;
  • realizace praktické pomoci osobám v nepříznivé zdravotní či sociální situaci a pomoc těmto osobám při uplatňování jejich oprávněných zájmů přímou i nepřímou formou a to především praktickou finanční či věcnou pomocí;
  • organizování školení a workshopů pro získání potřebných dovedností osobám v nepříznivé zdravotní či sociální situaci ke zvládnutí takových situací,
  • provozování mezigeneračního klubu her
  • pomáháme seniorům a chronicky nemocným, kteří jsou ohroženi nemocí Covid-19 a sociální izolací související s protiepidemickými opatřeními;
  • aktuálně nejvíce pomáháme válečným uprchlíkům v našem městě.


Kdo jsme a náš příběh


Zakladatel

Jmenuji se Jiří Freisleben, jsem dlouholetým občanem Benátek nad Jizerou, vždyť tu žiji již od roku 1980. Všechna léta, až do důchodu jsme s manželkou pracovali v Dražicích. Práce se nám moc líbila a v domku na Podolci, který jsme si zařídili podle svých představ, jsme prožili hezkou část našich životů. Považte, že se nám nevyhnula ani povodeň v roce 2000. Od roku 2011 nás začalo oba zlobit zdraví, manželku o trošku více, a tak jsem se jí snažil pomoci, jak jsem jen mohl. Vše jsem zvládal celkem dobře, až do té doby, než jsem sám vážně onemocněl a nemohl manželce nabídnout takovou pomoc, kterou potřebovala. Pomoc a podpora přišla v pravé chvíli a byla pro nás zásadní, nejprve v podobě terénní pečovatelské služby a později umístění v MěCKP, kde jsme našli svůj druhý domov.

V této nelehké době prožíváme všichni to, co nikdo nečekal, že se může stát. Zdravý člověk tuto situaci velmi těžce nese, ale má-li rodinu, překoná obtíže snáze. Člověk, který žije sám a je nemocen, bez pomoci rodiny, je ve velmi vážné situaci.

Naše nezisková organizace byla založena za účelem pomáhat těm, kteří pomoc potřebují a těm, kteří se nemají o koho opřít. Členové naší organizace, jejíž jsem zakladatelem, se snaží pomáhat tam, kde je to potřeba, primárně obyvatelům Benátek nad Jizerou. Jsem moc rád, že Vám mohu v této těžké době pomoci, sám vím, jak je pro člověka důležité dostat pomoc včas.

Byl bych velmi potěšen, pokud by Vám projev naší pomoci udělal radost.Ing. Josef Smrčka - ředitel

Vystudovaný chemik a ekolog.  Profesí auditor životního prostředí. Hlavně otec 3 dětí, který se spolu s dalšími snaží pomáhát v Benátkách nad Jizerou a okolí.   

                                 Mgr. Emilie Kalovápředsedkyně správní rady

Narodila jsem se v roce 1977 ve Šternberku. Už v dětství jsem toužila pomáhat nemocným a znevýhodněným, proto jsem po základní škole vystudovala Církevní střední zdravotnickou školu. V dospělosti jsem si doplnila vysokoškolské vzdělání v oborech Ošetřovatelství na Karlově univerzitě a Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého. Záměr být nápomocná těm, kteří to potřebují nejvíce, mne nikdy neopustil. Celý svůj dosavadní profesní život se pohybuji v pomáhajících profesích, v posledních 11 letech na manažerských pozicích. Působila jsem v nejrůznějších funkcích od středního managementu v organizacích různých zřizovatelů až po roli statutárního zástupce - ředitelky příspěvkové organizace, což je i má nynější pozice, kterou zastávám v Pečovatelské službě Prahy 3. Role předsedy správní rady v neziskové organizaci je pro mne zcela nová, dá se však říci, že je pro mne svým způsoběm vysněná. Neziskový sektor je má srdeční záležitost, není to jen mé profesní poslání, ale velmi ráda službě druhým věnuji i svůj volný čas, tato oblast se tak stala i mým koníčkem. V naší mladé neziskové organizaci "Můžeme pomoci" jsme, troufám si říci, skvělá parta nadšenců, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a poskytnout kus své odbornosti, energie a svého srdce i tam, kde již ostatní poskytovatelé nejrůznější pomoci "zlomili hůl". Věnujeme se i komplikovaným zdánlivě neřešitelným "případům". Za klíčové považuji ukotvení naší organizace v křesťanských hodnotách. Věřím, že máme co nabídnout a jsem vděčná a šťastná, když jsou naši klienti spokojení a rozzáří se jim oči, to je ta nejkrásnější odměna a motivace pro nás všechny. 

     Bc. Monika Megličová, DiS. - člen správní rady

Členství v této organizaci je pro mne ctí a zároveň velkým závazkem. Prostřednictvím našeho zakladatele, jímž jsme byli osloveni o spolupráci, jsme dali vzniknout něčemu novému, významnému. Troufám si říci, že zřízení organizace dalo novou motivaci nejen našemu laskavému zakladateli, ale i nám. Jsou mi velmi blízké morální zásady, které generace našich rodičů a prarodičů ctí.

Starost a zájem o potřebné, nemocné, osamocené, opuštěné a smutné nebylo něco, s čím bych se do života rovnou vypravila. Než jsem pochopila, v jaké sféře najdu mé místo a kde budu opravdu šťastná, ušlapala jsem kus cesty a mnohdy i trnité.

V letošním roce uplynulo již 10 let od doby, kdy jsem překročila práh Městského centra komplexní péče, ve kterém v současné době působím na pozici statutárního zástupce.

JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský - člen správní rady

Jsem katolický kněz, od 1. 1. 2017 působící v Benátkách nad Jizerou a okolí. Rád se dle svých možností a schopností podílím na místním dění. V rámci působení v neziskové organizaci se zapojuji zejména do osobních rozhovorů s cílem povzbudit a potěšit potřebné (nejen) na rovině duchovní. Cizí mi však není ani organizace a realizace praktické materiální pomoci pro potřebné (například nákupy seniorům, pomoc s vyklízením bytů...), či spolupořádání mezigeneračních setkávání všeho druhu. 

Partneři projektů