Jak pomáháme

Nejaktuálnější aktivity naší organizace můžete nalézt na našem Facebooku:

https://www.facebook.com/muzeme.pomoci

Jak můžeme pomoci

  • poskytování materiální a nemateriální pomoci potřebným;
  • výchovná a vzdělávací činnost mimoškolního charakteru;
  • organizace kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, které mají za cíl podpořit rozvoj občanské sounáležitosti a posílit vztahy v komunitě napříč generacemi;
  • pomoc s administrací a finančním zajištěním  při slučování rodin;
  • spolupráce se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty;
  • pomoc aktuálně potřebným v souvislosti s aktuálními hrozbami např. pandemie, přírodní katastrofy, válečné konflikty... 

Pomoc válečným uprchlíkům v našem městě

Organizace Můžeme pomoci se aktivně zapojila do pomoci válečným běžencům z Ukrajiny v našem městě. Díky podpoře našich dobrovolníků, dobrovolnici Bernadetě, která se domluví rusky, průběžně zjišťujeme aktuální potřeby benáteckých ukrajinských maminek a dětí. Obracíme se na veřejnost s prosbou o darování níže uvedených věcí, nejlépe po předchozí domluvě na tel. čísle 728 047 693 - p. Kateřina Podráská Štybrová. Méně objemné balíčky lze případně donést během dne přímo do prodejny pracovních oděvů MIA na Pražské ulici č. 83 mezi 8. a 16. h. Aktuálně jsou potřebné tyto věci:

1. Veškeré vybavení pro děti do školy (sešity, penály, psací potřeby, školní batohy, pastelky, vodové barvy, fixy, tempery, štětce, bloky....)

2. Kočárky - sportovní pro batolata

3. Zdravé potraviny pro děti - ovoce, džusy, ovocné kapsičky, příkrmy pro batolata 

4. Léky na průjem, nastydnutí a na horečku - pro děti i dospělé

Pomoc při sloučení rodiny

Dnes dopoledne, v neděli 7. 11. 2021 došlo ke společnému setkání rodiny Nguyenových z Benátek nad Jizerou s panem Freislebenem, zakladatelem společnosti Můžeme Pomoci. Po dvou letech odloučení se paní Nguyenová mohla vrátit do České Republiky a setkat se s manželem a syny také díky velkorysé finanční pomoci naší organizace. Děkujeme, že jedna rodina opět může být spolu.  

Vánoční balíčky pro klienty a pracovníky v domovech pro seniory v Benátkách nad Jizerou a Luštěnicích


Členové neziskové organizace Můžeme pomoci připravili pred Vánoci 300 balíčků jako povzbuzení pro seniory a těch, kteří o ně s láskou a obětavostí pečují.  Děkujeme Nadaci Škoda auto, že nám pomáhá pomáhat!

Podpora pracovníků a seniorů v Městském centru komplexní péče 


30. 10. 2020 nám bylo ctí a potěšením balíčkem povzbudit a laskavým slovem poděkovat těm, kteří stojí v první linii a s láskou a profesionalitu pečují o ty nejkřehčí. Boj proti zákeřnému protivníkovi zvládají a vyhrávají díky pospolitosti a vzájemné podpoře. Děkujeme všem obětavým pracovnicím Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou!  

Pomoc pro Domov U Anežky zasažený Coronavirem, 9. 10. 2020, díky příspěvku Nadace Škoda auto

Můžeme pomoci a nepřestáváme! Tentokrát se, díky štědrému nadačnímu příspěvku od Nadace Škoda auto, nadačnímu programu "Krizová pomoc", náš ředitel Ing. Josef Smrčka dohodl s panem ředitelem Domova U Anežky Ing. Alešem Vychodilem a podpořili jsme 77 rozmanitými balíčky (s vitamíny, čaji, čerstvým i sušeným ovocem a dalšími dobrotami...) klienty i personál domova pro seniory v Benátkách nad Jizerou. Bylo nám ctí! Víte o někom, kdo potřebuje pomoci? Jsme parta nadšenců a jsme tu i pro Vás!  

Distribuce (nejen) potravinových balíčků pro seniory díky příspěvku nadace Karel Komarek Family Foundation - Mezinárodní den seniorů 1. 10. 2020


Ani nezisková organizace Můžeme pomoci z. ú. nezapomněla na Mezinárodní den seniorů 2020. Při této příležitosti jsme, díky štědrému nadačnímu Karel Komárek Family Foundation jsme mohli nakoupit, zabalit a distribuovat 66 balíčků (nejen) potravinové pomoci pro seniory, kteří se díky pandemii Coronaviru ocitli v osamění a izolaci. Nezapomněli jsme ani na ty, kteří o seniory pečují. Balíčky byly doplněny o milé a povzbudivé slovo a pozdrav z Říma od benáteckého kněze otce Marka. Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na této aktivitě podíleli, bez jejich pomoci bychom se neobešli. V této nelehké době jsme zde pro ty nejpotřebnější. I nadále poskytujeme a nabízíme zajištění nákupů a dovozu stravy seniorům, kteří se v důsledku protiepidemických opatření ocitli v izolaci. Poskytujeme také telefonickou podporu a informace o aktuálním děním a možnostech řešení nejrůznějších situací. V poradenské činnosti vycházíme ze široké palety zkušeností a odborností (sociální práce, zdravotnictví, duchovní péče, pracovně-právní vztahy...), kterými náš tým disponuje. 

2. veřejné mezigenerační setkání Klubu deskových her

Neděle 13. 9. 2020

V neděli 13. 9. 2020 odpoledne se na dvorku a ve společenském sále římskokatolické fary            v Benátkách nad Jizerou uskutečnilo druhé soutěžní setkání našeho Klubu deskových her. Zúčastnili se jej tradičně zástupci všech věkových kategorií. Kvůli zhoršující se situaci s onemocněním Covid-19 však přišlo o něco méně seniorů, než je na našich společenských akcích obvyklé. Počasí nám přálo, a tak jsme malebné odpoledne babího léta mohli strávit při soutěžním klání převážně venku. V závěru akce čekalo všechny soutěžící příjemné překvapení - vítězové každé kategorie byli odmněněni hodnotnými cenami, nikdo však neodešel s prázdnou a i ti, co se neumístili na prvních pěti místech, dostali malou pozornost. Těšíme se na další setkání, všem přejeme zdraví a pohodu do podzimních dní a připomínáme - potřebujete-li pomoci v tíživé situaci, obraťte se s důvěrou na nás, jsme tu pro Vás. Pomáháme zdarma, rádi a diskrétně.

Tradiční benátecká pouť 

sv. Máří Magdalény 26. 7. 2020

Můžeme pomoci z. ú. se aktivně podílí na oživování tradic a na mezigeneračních setkáváních při nejrůznějších příležitostech

Členové Můžeme pomoci z. ú. spolu s Římskokatolickou farností Benátky nad Jizerou zorganizovali mezigenerační setkání farníků a široké veřejnosti u příležitosti farní pouti 2020. Nedělního setkání se zúčastnily 4 generace, společenský farní sál a přilehlé prostory doslova praskaly ve švech. Setkání si všichni náramně užívali, ke kávě a čaji se podávaly poutní koláčky z místního Merhautova pekařství. Každý účastník poutního setkání si pak domů odnesl tradiční pouťové medové srdce a obrázek z pouti. Setkání se vydařilo a znovu jsme se přesvědčili o tom, že cesta obnovování tradic a mezigeneračních setkávání je ta správná. 

Děkujeme všem za účast a již se těšíme na další setkání!

První setkání Mezigeneračního klubu deskových her


V úterý 30. 6. 2020 odpoledne společenský farní sál doslova ožil! Chvílemi to v něm bylo jako v úle :-) Sešly se zde tři desítky dětí, seniorů i zástupci střední generace, aby společně strávili příjemné chvíle nad deskovými hrami. Zažili jsme společně veselé i napínavé chvíle. Krásné bylo pozorovat přirozené propojení generací. Čtyři nejúspěšnější hráči z každé kategorie si odnesli hodnotné ceny a diplomy, ale ani ostatní neodešli s prázdnou a dostali něco sledkého na cestu. Děkujeme všem za aktivní účast a budeme se těšit na dalším setkání!

Zahájení provozu půjčovny deskových her


Začátkem června 2020 naše organizace slavnostně zahájila provoz půjčovny deskových her. První hry putovaly do Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou, kde okamžitě začaly sloužit seniorům při každodenních aktivitách. Další skupina her byla zapůjčena benátecké Římskokatolické farnosti, kde slouží zejména k posílení mezigeneračních vztahů při nejrůznějších příležitostech - setkáních farnosti a farních akcí, kde se setkávají farníci napříč generacemi. Dalších her se ujali přímo členové správní rady, kteří garantovali, že hry budou používat napříč generacemi a povedou o jejich využití evidenci. Vzhledem k uvolnění protiepidemických opatření v souvislostí s pandemií Covid-19 se slavnostního zahájení mohl zúčastnit i samotný zakladatel pan Jiří Freisleben, jeho radost z dobrého díla byla obrovská! Děkujeme nadaci KKFF, díky jejímuž nadačnímu příspěvku mohla půjčovna deskových her vzniknout! 

Balíčky pro seniory

Odpoledne 6.5 jsme zkompletovali a rozdistribuovali první balíčky (nejen) potravinové pomoci mezi benátecké seniory a potřebné. Pomáháme zdarma a diskrétně. Děkujeme, že nám pomáhate pomáhat!

Koncert pod okny


Můžeme pomoci J. F.2020 z. ú. uspořádala ve čtvrtek 23. 4. 2020 odpoledne na náměstí 17. listopadu koncert "Pod vašimi okny". Šlo o to, potěšit všechny osamělé a izolované seniory, ať již v Městském centru komplexní péče, nebo v nedalekém Domově U Anežky. Akce se náramně vydařila, desítky seniorů se pobavily a po dlouhé době všichni pocítili sounáležitost, vděk a radost! Děkujeme, že jsme tohoto krásného zážitku mohli býti součástí. 😍

Materiál pro roušky

Můžeme pomoci J. F. 2020 z. ú. v dubnu 2020 nakoupili materiál k výrobě bavlněných roušek.Galanterii převzal pan Jan Dibitanzl, který ji dále distribuoval mezi úžasné benátecké švadlenky, ty z nich pak ušily kvalitní bavlněné roušky (nejen) pro seniory. Moc děkujeme švadlenkám i Honzovi, je nám ctí podílet se na této záslužné akci! 

Velikonoce

Zástupci organizace "Můžeme pomoci J. F. 2020 z. ú." na Zelený čtvrtek 2020 předali zaměstnancům MěCKP 50 čerstvých máslových mazanců a velikonočních přání pro všechny seniory pobytových služeb Městského centra komplexní péče. Jsme si vědomi, jak náročné pro seniory musí být odloučení od jejich rodin a přátel, proto jsme se rozhodli je z nadačního příspěvku alespoň takto potěšit, podpořit a povzbudit.